Targi Pracy i Edukacji we Lwowie 2017

W dniach 26-27 września br. nasza Organizacja będzie uczestnikiem Targów Pracy i Edukacji we Lwowie – z własnym stoiskiem.

Targi to świetna perspektywa nawiązania współpracy, a zatem zapraszamy i zachęcamy Państwa do przesyłania opisów działalności Waszych Firm, informacji kontaktowych, ulotek lub innych posiadanych materiałów reklamowych, które będą mogły być rozdawane na Targach.

Termin przesyłania w/w informacji oraz doręczania materiałów upływa 22 września br.

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 31.03.2017 r. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, podpisali w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu „Plan rozwoju – strategią działania MMŚP województwa lubelskiego”.

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, przygotowują się do podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W chwili obecnej Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, przygotowują się do podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o dofinansowanie projektu, w ramach II osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w partnerstwie z firmą Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak. W jego ramach wsparciem doradczym objętych zostanie łącznie 184 przedsiębiorstw z grupy MMŚP.

Partnerstwo Lokalne na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości

W dniu 28 lutego 2014 roku odbyła się konferencja inaugurującą Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia.

Podczas Konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości. Czytaj dalej Partnerstwo Lokalne na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości