„Giełda Eventów” naszym nowym członkiem

 

Giełda Eventów – nietuzinkowa agencja eventowa,  która od 5 lat organizuje eventy biznesowe dla Klientów. Świadczy usługi dla biznesu H2H- Human to Human. Organizuje wydarzenia i mixery biznesowe.  Koncepcja firmy łączy 3 sektory w zakresie organizacji i wsparcia eventów:

  • prowadzi serwis gielda-eventow.pl- promujący wydarzenia lokalne i firmy je wspierające;
  • 5 lat tworzy Klub Odpowiedzialnego Biznesu– integrujący przedsiębiorców dbających o CSR w swoich firmach, promujący marki wiarygodnych, aktywnych firm oraz organizatorów eventów. Projekt łączy lubelski biznes na comiesięcznych spotkaniach, które sprzyjają współpracy wszystkich tych podmiotów: klubodpowiedzialnegobiznesu.pl
  • organizuje eventy własne takie jak Kobiecy i Męski Meeting czy Piknik Biznesowy,
  • realizuje akcje promocyjne firm poprzez nietuzinkowe eventy,
  • współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie obsługi PR.

 

Centrum Kształcenia Kadr OMEGA

 

Nowym członkiem Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej zostało
Centrum Kształcenia Kadr OMEGA

Jest to lubelska  firma szkoleniowa działającą nieprzerwanie od 2006 roku. Jako niepubliczna placówka oświatowa realizuje szkolenia
w oparciu o obowiązujące podstawy programowe oraz standardy egzaminacyjne. Posiada certyfikat jakości usług ISO w zakresie doradztwa oraz szkoleń zawodowych.

Więcej informacji o Centrum Kształcenia Kadr OMEGA
na stronie  http://omega-lublin.eu

Targi Pracy i Edukacji we Lwowie 2017

W dniach 26-27 września br. nasza Organizacja będzie uczestnikiem Targów Pracy i Edukacji we Lwowie – z własnym stoiskiem.

Targi to świetna perspektywa nawiązania współpracy, a zatem zapraszamy i zachęcamy Państwa do przesyłania opisów działalności Waszych Firm, informacji kontaktowych, ulotek lub innych posiadanych materiałów reklamowych, które będą mogły być rozdawane na Targach.

Termin przesyłania w/w informacji oraz doręczania materiałów upływa 22 września br.

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 31.03.2017 r. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, podpisali w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu „Plan rozwoju – strategią działania MMŚP województwa lubelskiego”.

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, przygotowują się do podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W chwili obecnej Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, przygotowują się do podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o dofinansowanie projektu, w ramach II osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w partnerstwie z firmą Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak. W jego ramach wsparciem doradczym objętych zostanie łącznie 184 przedsiębiorstw z grupy MMŚP.

Partnerstwo Lokalne na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości

W dniu 28 lutego 2014 roku odbyła się konferencja inaugurującą Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia.

Podczas Konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości. Czytaj dalej Partnerstwo Lokalne na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości