Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Fundacja ma główną siedzibę w Lublinie oraz sieć 10 filii: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Parczewie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Filie swoim zasięgiem obejmują całe województwo lubelskie, dzięki czemu klienci mają ułatwiony dostęp do oferty Fundacji. Potwierdzeniem wysokich standardów realizowanych działań i świadczonych usług są posiadane przez Fundację certyfikaty i akredytacje.

 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY
ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin
+48 81 710 19 00
biuro@fundacja.lublin.pl
http://www.fundacja.lublin.pl/