LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG MLECZARSKICH

11 listopada 1989r. utworzono obecną Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym pod numerem ARS 957. Przedmiotem działania Spółdzielni jest: prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, handel artykułami mleczarskimi i materiałami zaopatrzeniowo- technicznymi, usługi laboratoryjne oraz wymiana towarowa i współpraca z zagranicą w zakresie eksportu i importu towarów.
 

LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG MLECZARSKICH
ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin
+48 81 747 79 20
biuro@lsum.pl
http://www.lsum.pl/