Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A.

Firma powstała w 1991 roku na bazie Spółdzielni Dźwigowo-Instalacyjnej, istniejącej od 1975 roku. Siedziba “Lift Service” S.A. mieści się w Lublinie, oddziały w Warszawie i Poznaniu. W siedzibie firmy znajduje się zakład produkcyjny, zatrudniający ponad 150 osób, który produkuje kilkaset urządzeń dźwigowych rocznie, z przeznaczeniem na rynek polski oraz na rynki zagraniczne. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: projektowanie wszystkich rodzajów dźwigów, produkcję nowych urządzeń, modernizacje i wymianę urządzeń istniejących, montaż i konserwację urządzeń

 

LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin
+48 81 528-95-00
info@lift.pl
http://www.lift.pl/