„POLEKSBUD TRADE” Sp. z o.o.

Dynamicznie rozwijająca się firma w branży ogólnobudowlanej, sukces zawdzięczająca uruchomieniu własnej pracowni projektowej i konsekwentnie realizowanej polityce kadrowo-płacowej. Stanowi wzór pracy z brygadami w realizacji wykonawstwa budowlanego. POLEKSBUD TRADE obok prowadzenia działalności realizuje także cele społeczne na rzecz otoczenia, w którym działa. Firma jest otwarta na pomoc potrzebującym. Od początku istnienia aktywnie angażuje się w działalność charytatywną i sponsoringową.
 

POLEKSBUD TRADE SP. Z O.O.
ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin
+48 781 802 804
info@poleksbud.pl
http://poleksbud.pl