Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Spółka z o.o. nawiązując do swojej informacji z miesiąca grudnia 2014 roku, o zmianie od stycznia 2015 roku zakresu odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń kanalizacji podciśnieniowej na pograniczu rozdziału między przyłączem kanalizacyjnym, będącym w kompetencjach odbiorcy usług, a siecią kanalizacyjną będącą w kompetencjach Spółki.
 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ŁĘCZNA SP. Z O.O.
ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna
+48 81 752 10 44
info@pgikm.leczna.pl