Szkoła Policealna Perspektywa

Szkoła Policealna PERSPEKTYWA jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na podstawach programowych opublikowanych przez Ministertwo Edukacji Narodowej.

Szkoła Policealna Perspektywa
ul. Staszica 5/6 (II p.), 20-081 Lublin
Tel.: (81) 448-06-05; 730-469-777 / Faks: (81) 448-09-94
lublin@perspektywa.szkola.pl