Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. a LEONARDO HELICOPTERS company

Misją PZL Świdnik S.A. jest zaspokojenie potrzeb rynku wewnętrznego i eksportu w dziedzinie lotnictwa, a szczególnie w ofercie śmigłowców. Udział w procesie globalizacji przemysłu poprzez współpracę z państwami Europy i świata, i kooperację oraz coraz ściślejsze powiązania z wiodącymi firmami lotniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem firm z Unii Europejskiej, NATO i USA. Rozwija wspaniałą tradycję współpracy produkcji z własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym. To przykład dla przemysłu Polski i Europy. Wpływa w sposób znaczący na rozwój naszego województwa.

 

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-ŚWIDNIK S.A.
al. Lotników Polskich 1, 20-045 Świdnik
+48 81 722 53 39
dns@pzl.swidnik.pl
http://www.pzl.swidnik.pl/pl/