Dzień Przedsiębiorcy w Lublinie

W dniu 7 marca 2017 roku w Hotelu Europa w Lublinie odbędzie się Dzień Przedsiębiorcy w Lublinie. W trakcie trwania wydarzenia, którego rejestracja rozpocznie się od 9.30, zostaną przedstawione interesujące tematy, takie jak:

  • Wsparcie przedsiębiorców przez urzędy administracji publicznej,
  • Zakres przedmiotowy i zasady prowadzenia kontroli przez ZUS,
  • E-administracja, usług elektroniczne ZUS,
  • Programy wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowane do MŚP,
  • Finansowanie projektów rozwojowych MŚP – efektywne łączenie funduszy UE i oferty bankowej,
  • Działania podejmowane przez administrację skarbową i ich wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Spotkanie jest bezpłatne, jednakże z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia w wydarzeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: l.plowiecka-sroka@pracodawcyrp.pl do 6 marca 2017 roku.