Zarząd

Zarząd Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej

Mateusz Gabryel
(Przewodniczący)

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Aktywna Europa”, działacz społeczny i samorządowy. Podczas studiów w latach 2013 – 2016 r. zasiadał w Zarządzie Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, od października 2014 r. sprawując funkcję Prezesa. Wieloletni Radny Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Przewodniczący Adwokatury Studenckiej. Autor i współautor licznych publikacji oraz analiz prawnych. Dwukrotny laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Najlepszych Studentów oraz Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2016 r. nagrodzony przez Studenckie Forum Business Center Club Lubelskim Akantem Przedsiębiorczości. Interesuje się motoryzacją, biznesem i polityką.

Jakub Augustyniak
(Wiceprzewodniczący)

Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W Studenckim Kole Naukowym Prawników działa od pierwszego studiów. Prelegent konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, angażował się w organizację wydarzeń mających miejsce na uczelni zarówno w ramach działalności w Studenckim Kole Naukowym Prawników UMCS, jak i wynikających ze współpracy z Radą Wydziałową Samorządu Studentów WPiA UMCS. Ponadto jest także członkiem Samorządu Studentów WPiA UMCS.

Angelika Koman
(Wiceprzewodnicząca)

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS oraz Studenckiego Koła Prawa Podatkowego UMCS. Prelegentka konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Organizatorka wielu konferencji naukowych, warsztatów, jak również szeregu innych przedsięwzięć związanych z działalnością kół naukowych. Autorka publikacji z zakresu prawa finansowego i prawa podatkowego. Stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt z Zarządem możliwy jest drogą mailową: gildia.młodych@pracodawcy.lublin.pl