Konferencja: „Region, Gospodarka, Unia”

22 maja 2014 r. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS odbyła się debata w ramach cyklu „Region – Gospodarka – Unia”, zorganizowana przez Związek Pracodawców RP i Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej we współpracy z UMCS. Podczas spotkania przedsiębiorcy pytali kandydatów do Parlamentu Europejskiego o ich wizję rozwoju regionu i wspierania przedsiębiorczości.

Konferencje z tego cyklu odbywają się w 16 miastach wojewódzkich. Szczegółowego doboru zagadnień do dyskusji dokonują pracodawcy w drodze konsultacji z reprezentantami środowisk biznesowych oraz władz samorządu każdego z regionów. Organizatorem cyklu są Pracodawcy RP wraz z regionalnymi organizacjami członkowskimi oraz specjalne strefy ekonomiczne.

Tekst i zdjęcia – Aneta Adamska UMCS w Lublinie

{gallery}RGU{/gallery}