Konferencja „Zintegrowany system kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji”

W dniu 16 lutego 2018 r. w Hotel Ilan w Lublinie, przy ul. Lubartowska 85 w Lublinie przedstawiciele Związku Pracodawcy Ziemi Lubelskiej uczestniczyli w konferencji „Zintegrowany system kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji”.

Konferencja była skierowana do pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych, rzemiosła, dyrektorów szkół, nauczycieli i doradców zawodowych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się jak działa Zintegrowany System Kwalifikacji, jakie korzyści wynikają z jego wdrożenia oraz jak włączyć się do systemu.

Przedstawiciele instytucji z regionu dowiedzieli się jakie są możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i jak zarządzanie kwalifikacjami wpływa na rozwój regionalny.

Konferencja była zorganizowana w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.