Linki

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Portal organizacji pozarządowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Euro Info Center

Władze lokalne

Urząd Marszałkowski w Lublinie
Urząd Miasta Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Fundacje

Lubelska Fundacja Rozwoju
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Polska Fundacja Ośrodków Wspierania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Główne Instytucje Państwowe

Sejm RP
Senat RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Finansów
Główny Urząd Statystyczny
Serwis Urzędów Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacje Międzynarodowe

Międzynarodowa Organizacja Pracy – International Labour Organization
Międzynarodowa Organizacja Pracodawców – International Organization of Employers
UNICE – Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (Związek Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców w Europie)
BIAC – Business and Industry Advisory Committee to the OECD (Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD)

Integracja Europejska

Serwis Unii Europejskiej

Instytucje Naukowe i Badawcze

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego w Sosnowcu

Serwisy Tematyczne

BHP i Prawo pracy
Serwis BHP – Wypadek
Prawo Pracy i Międzynarodowe Prawo Pracy
Serwis o Międzynarodowej Organizacji Pracy
Serwis Prawno – Pracowniczy