Lubelski Orzeł Biznesu 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie

Lubelski Orzeł Biznesu” Pracodawców Ziemi Lubelskiej to prestiżowa nagroda przyznawana w najbardziej strategicznych dziedzinach lubelskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania pozytywnego współzawodnictwa w doskonaleniu produkcji, wprowadzaniu innowacji, podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz działalności na rzecz regionu.

Konkurs o Statuetkę „Lubelskiego Orła Biznesu 2017” Pracodawców Ziemi Lubelskiej ma na celu prezentację i wszechstronną promocję najlepszych, najbardziej dynamicznych firm oraz osobowości działających w naszym województwie, a także stymulowanie pozytywnego współzawodnictwa w doskonaleniu produkcji, wprowadzaniu innowacji, podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz w działalności na rzecz regionu. Ważną ideą jest też wyróżnienie firm zarejestrowanych lub działających na terenie województwa lubelskiego, które wpływają korzystnie na sytuację na rynku pracy oraz kształtują dobrobyt naszego społeczeństwa, wyznaczając pozycję gospodarczą Lubelszczyzny w gronie regionów zjednoczonej Europy.

Nagrody „Lubelskiego Orła Biznesu 2017” zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 1.  Przedsiębiorstwo Roku  /Duże, Średnie, Małe, Mikro/
 2.  Gospodarstwo Rolne Roku
 3.  Inwestor Roku
 4.  Eksporter Roku
 5.  Firma Rodzinna Roku
 6.  Firma Budowlana Roku / Producent Materiałów Budowlanych, Dostawca Materiałów Budowlanych, Generalny Wykonawca /
 7.  Przedsiębiorstwo Innowacyjne Roku
 8.  Gospodarstwo Agroturystyczne Roku / Ośrodek Turystyczny Roku
 9.  Samorządowiec Roku – Przyjaciel Biznesu  
 10.  Orzeł Biznesu z Diamentami (kategoria dla zwycięzców poprzednich edycji)
 11. Orzeł Biznesu XV – lecia z Diamentami

Kapituła Konkursu przyzna statuetkę honorową w kategorii:

Osobowość Roku wspierająca Biznes

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do Konkursu (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) upływa dnia 30 marca 2018 roku.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres orzel@pracodawcy.lublin.pl

 

 

Informacja o Lubelskim Orle Biznesu

http://www.dziennikwschodni.pl/reklama/komunikaty/konkurs-lubelski-orzel-biznesu,n,1000202601.html