Most przedsiębiorczości Lublin-Lwów

17 października 2006 roku została podpisana umowa partnerska, miedzy Lubelskim Związkiem Pracodawców a Lwowskim Obwodowym Związkiem Pracodawców. Umowa stwarza warunki do szerokiej współpracy między przedsiębiorcami Lubelszczyzny a Przedsiębiorcami Obwodu Lwowskiego.