Plan rozwoju – strategią działania MMŚP województwa lubelskiego

W dniu 31.03.2017 r. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, podpisali w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu „Plan rozwoju – strategią działania MMŚP województwa lubelskiego”.

Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest wzrost u 184 przedsiębiorstw sektora MMŚP z regionu województwa lubelskiego inicjatyw wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój, w tym pozwalających na efektywne wykorzystywanie systemów finansowania. Wartość dofinansowania wynosi 1 609 919,28 zł.