Anna Kopczacka

WYKSZTAŁCENIE
Warszawska Szkoła Zarządzania- Szkoła Wyższa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
HISTORIA ZATRUDNIENIA
2007- do nadal:  Pracodawcy Ziemi Lubelskiej- Dyrektor Biura
2000- do nadal Własna działalność- firma szkoleniowa
2000 Firma szkoleniowa Korporacja Romaniszyn- Dyrektor Oddziału w Lublinie
ZAINTERESOWANIA, HOBBY
Film, architektura i design, rynek nieruchomości,  Nording Walking, jazda na rowerze