Wojciech Włodarczyk

Wykształcenie

2004

Kurs dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek. Dyplom Ministra Skarbu Państwa za zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

2002

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie Studium Podyplomowe z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej Agro – Unia.

Szkolenie w zakresie SAPARD, PHARE, ISPA ­przeprowadzonego przez Europejską Wyższą Szkołę Biznesu w Warszawie we współpracy z Krajową Szkołą Gospodarczą i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (uzyskanie certyfikatu).

1996-1997

Główna Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Studia Podyplomowe w zakresie Giełd Towarowych.

1988

Akademia Rolnicza w Miszni, Niemcy ­jednomiesięczny okres szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania.

1974

Rugia – Niemcy – dwumiesięczna praktyka zawodowa w gospodarstwie rolnym.

1985-1986

Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr w Warszawie. Szkolenia z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi.

1970-1975

Akademia Rolnicza w Lublinie, Magister inżynier rolnictwa (praca magisterska z ekonomii rolnictwa)

Doświadczenie zawodowe

19.10.2009-31.01.2011

Poleksbud-Trade Sp. z o.o. –  Zastępca Dyrektora ds. Środków Produkcji. Koordynacja prac w zaopatrzeniu i dostawach materiałów budowlanych dla 11 zadań inwestycyjnych jednocześnie.

1995 do 29-02-2008

Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu.

Utworzenie spółki, pozyskanie ponad 500 akcjonariuszy i kapitału zakładowego w wysokości ponad 59 mln zł. Uzyskanie kredytu z Banku Światowego w kwocie 20 mln DEM /10,2 mln Euro/, projekcja finansowa inwestycji 98 mln zł. w 1998 roku.

Wybudowanie i uruchomienie rynku owoców, warzyw, kwiatów, mięsa i artykułów spożywczych. Przeniesienie istniejącego rynku z ul. Pancerniaków oraz przeniesienie giełdy samochodowej z ul. Zemborzyckiej.

1994-1995

Państwowe Gospodarstwo Rolne Niemce i Przytoczno – Tymczasowy Zarządca. Prywatyzacja dwóch gospodarstw rolnych.

1986-1993

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Turce – Prezes Zarządu W okresie zarządzania uruchomiono produkcję brojlerów na 120 tyś. sztuk w jednym rzucie.

1979-1986

Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Lublinie – Prezes Zarządu. Zarządzanie, nadzór i koordynacja prac 43 Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych zrzeszających 2200 członków i gospodarujących na powierzchni 8200ha.

1975-1979

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łanach – Prezes Zarządu. Uruchomienie 50 tyś. sztuk brojlerów w jednym rzucie, eksport bydła opasowego w dużych ilościach, prowadzenie inwestycji.

1969-1970

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Michalowie Zakład Produkcji Sadowniczej w Radzięcinie – Stażysta

Kluczowe kwalifikacje

  • znajomość zagadnień związanych z systemem działania, organizacją Unii Europejskiej oraz integracją Polski (rynku polskiego) z Unią Europejską,
  • organizacja i zarządzanie giełdami towarowymi (prawne podstawy działania, handel zagraniczny, prognozowanie i planowanie, analizy ekonomiczne),
  • prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych,
  • zarządzanie oraz integracja pionowa i pozioma producentów oraz przetwórców w sektorze rolnym,
  • marketing i handel produktami rolnymi i ogrodniczymi,
  • organizacja i zarządzanie podmiotami komercyjnymi.

Prace społeczne

  • Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Lubelskim
  • mediator przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.