Zofia Popławska

Absolwentka  Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie o specjalizacji mleczarskiej. Pracuje od 1983 roku w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, pełniąc funkcje kierownicze od 2005 roku jako Prezes tej Spółdzielni. W 2006 roku dostosowała zakład do wymogów unijnych. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Jakością w Produkcji Żywności na Akademii Rolniczej w Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie Marketing i Zarządzanie Spółdzielnią w warunkach wolnorynkowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Jako producent postawiła na jakość i tradycję uzyskując wpisy na listę produktów tradycyjnych przez Ministra Rolnictwa na masło, twarogi i śmietanę oraz prestiżowy znak „Jakość Tradycja”. Jest członkiem Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich,Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz Stowarzyszenia Spółdzielców. Od 2016 roku członek Komisji Dialogu Społecznego i Lubelskiej Grupy Działania. Produkty Spółdzielni cieszą się uznaniem konsumentów na rynku lubelskim i krajowym.