Partnerstwo Lokalne na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości

W dniu 28 lutego 2014 roku odbyła się konferencja inaugurującą Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia.

Podczas Konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości.

Sygnatariuszami Porozumienia były organizacje zrzeszające Pracodawców: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, Lubelskie Forum Pracodawców, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, powiatowe urzędy pracy województwa lubelskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego.

Głównym celem Partnerstwa będzie podejmowanie działań o charakterze regionalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia, współdziałanie i upowszechnianie dobrych praktyk, a także wzajemna wymiana informacji o podejmowanych działaniach, w celu poprawy sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego.