Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, przygotowują się do podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W chwili obecnej Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, przygotowują się do podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o dofinansowanie projektu, w ramach II osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w partnerstwie z firmą Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak. W jego ramach wsparciem doradczym objętych zostanie łącznie 184 przedsiębiorstw z grupy MMŚP.