Spotkanie polskich i ukraińskich przedsiębiorców

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej ściśle współpracują z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Panem Iwanem Hrycakiem. W lutym planujemy wspólnie zorganizować spotkanie przedsiębiorców polskich i ukraińskich. Wydarzenie to może być doskonałą okazją do promocji polskich marek i ofert biznesowych naszych przedsiębiorstw na rynku ukraińskim. Spotkanie będzie również okazją do zainicjowania kontaktów biznesowych.

W celu zgłoszenia problemów, który należałoby poruszyć podczas spotkania, prosimy przedsiębiorców o kontakt z Biurem Pracodawców Ziemi Lubelskiej: tel. 81- 525 07 70, 660 199 445, e-mail: biuro@pracodawcy.lublin.pl

Wiceprezydent Pracodawców RP
Prezes Pracodawców ZL
Zbigniew Kmicic