Spotkanie z Prezydentem RP, Panem Bronisławem Komorowskim

16 kwietnia 2015 r. w godzinach od 12-13.30 w hali Targów Lublin S.A. odbyło się spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Dialog o Polsce”. Uczestniczyli w nim zarówno przedsiębiorcy jak i osoby ze środowiska naukowego. Obecny był również Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Pan Zbigniew Kmicic.

Prezes PZL zabrał głos w sprawie szkolnictwa, przedsiębiorców małych i średnich firm oraz prawa zamówień publicznych. Szczególnie ostatnia kwestia była bardzo istotna ponieważ odnosiła się do organizowanego przetargu na helikoptery dla Polskiej armii, w którym udział bierze firma z Lubelszczyzny PZL – Świdnik. Pan Zbigniew Kmicic zaznaczył, że „najważniejsze żeby decydowała rzeczywiście wartość wygrywanego przetargu, a nie cena najniższa”. Wyraził nadzieję ze Pan Prezydent Bronisław Komorowski poświeci tej sprawie dużo czasu.