Relacja z debaty „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”

W dniu 05.03.2014 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się debata „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”. Organizatorami było Stowarzyszenie Pracodawców RP oraz CIiKB UMCS. Spotkanie było pierwszym z serii, które mają odbyć się w różnych ośrodkach akademickich celem wypracowania wspólnego stanowiska środowisk akademickich i biznesowych, tak by jego założenia stanowiły podstawę do ewentualnych zmian ustawowych. Czytaj dalej Relacja z debaty „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”

Konferencja: „Region, Gospodarka, Unia”

22 maja 2014 r. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS odbyła się debata w ramach cyklu „Region – Gospodarka – Unia”, zorganizowana przez Związek Pracodawców RP i Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej we współpracy z UMCS. Podczas spotkania przedsiębiorcy pytali kandydatów do Parlamentu Europejskiego o ich wizję rozwoju regionu i wspierania przedsiębiorczości.

Czytaj dalej Konferencja: „Region, Gospodarka, Unia”