Spotkanie z Prezydentem Lublina

Spotkanie z Prezydentem Lublina – Krzysztofem Żukiem.


Podczas posiedzenia zarządu, które odbyło się 23 października 2014 roku w firmie Poleksbud -Trade sp. z o.o. przy ulicy Hajdowskiej 14 w Lublinie uczestniczył Pan Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, członkowie Zarządu Pracodawców ZL oraz kierownictwo firmy Poleksbud-Trade sp. z o.o. Spotkanie było jednocześnie jubileuszem firmy Poleksbud-Trade.

W trakcie spotkania Prezydent Krzysztof Żuk omówił Kontrakt dla Lublina 2014-2018.
Przedmiotem dyskusji był zaproponowany program działań na rzecz biznesu oraz zdefiniowanie najważniejszych zadań do realizacji w kolejnych 4 latach. Prezydent wysłuchał sugestii na temat przyszłości naszego miasta.

Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej powiedział, że firmy spoza regionu, które działają w województwie lubelskim zabierają ze sobą dużą część wypracowanych tutaj zysków. Według prezesa, należałoby bardziej efektywnie wykorzystywać intelektualny potencjał akademickiego Lublina i starać się łączyć go z biznesem. Jego zdaniem klimat do prowadzenia biznesu w Lublinie i regionie z każdym rokiem jest coraz lepszy, pomagają m.in. inwestycje w infrastrukturę. I tutaj szczególne podziękowania należą się obecnemu Prezydentowi.

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej udzielili stuprocentowego poparcia prezydentowi Lublina, Krzysztofowi Żukowi w walce o reelekcję. W dowód szacunku i uznania za wieloletnią pracę na rzecz Lublina i życzliwości dla naszego Związku, Prezes wręczył Prezydentowi dyplom uznania.

Spotkanie polskich i ukraińskich przedsiębiorców

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej ściśle współpracują z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Panem Iwanem Hrycakiem. W lutym planujemy wspólnie zorganizować spotkanie przedsiębiorców polskich i ukraińskich. Wydarzenie to może być doskonałą okazją do promocji polskich marek i ofert biznesowych naszych przedsiębiorstw na rynku ukraińskim. Spotkanie będzie również okazją do zainicjowania kontaktów biznesowych. Czytaj dalej Spotkanie polskich i ukraińskich przedsiębiorców

Most przedsiębiorczości Lublin-Lwów

17 października 2006 roku została podpisana umowa partnerska, miedzy Lubelskim Związkiem Pracodawców a Lwowskim Obwodowym Związkiem Pracodawców. Umowa stwarza warunki do szerokiej współpracy między przedsiębiorcami Lubelszczyzny a Przedsiębiorcami Obwodu Lwowskiego.