Wschodnie Forum Zamówień Publicznych

W dniu 16 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Wschodnie Forum Zamówień Publicznych pt. „Procedura Zamówień Publicznych” organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego oraz Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych UMCS Wschodnie Forum Zamówień Publicznych zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin oraz Patronatem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konferencja została adresowana do studentów oraz doktorantów z krajowych ośrodków akademickich.