„Zawodowy Strzał w 10”

W dniu 13.02.2016 w Lubelski Urząd Wojewódzki odbyło się spotkanie dotyczące promocji szkolnictwa zawodowego. Kuratorium Oświaty w Lublinie przedstawiło konsultowany
ze stroną pracodawców program promocji szkół zawodowych. Podczas spotkania pracownicy Kuratorium Oświaty przedstawili program „Zawodowy Strzał w 10” mający na celu informację o dniach otwartych, interesujących zawodach i zmianach w przepisach prawa.
Na spotkaniu podpisana została Deklaracja Pracodawców oraz Wojewody Lubelskiego wraz z Lubelskim Kuratorem Oświaty, dotycząca promocji kształcenia zawodowego
w województwie lubelskim. Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek podkreślił rolę Pracodawców Ziemi Lubelskiej w kształceniu elit fachowców w województwie lubelskim.Kampania ma przekonać młodzież i rodziców, że nauka zawodu jest ciekawa, pozwala na realizację pasji i zainteresowań, a także znalezienie dobrej pracy.

Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej reprezentował członek związku Pan Marcin Kusiak z Centrum Kształcenia Kadr „Omega”.