Wschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2023